Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace do uživatelského účtu 1. Udělujete tímto souhlas Anetě Adamčíkové, sídlem Slunná 126, 273 51, Svárov, identifikační číslo: 05008328, DIČ CZ8957074313, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace do uživatelského účtu


1. Udělujete tímto souhlas společnosti Biorythme s.r.o. se sídlem na adrese Čsl. armády 1052, 253 01 Hostivice; identifikační číslo: 08250740, DIČ CZ08250740; zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 315618 (dále jen „Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení") zpracovávala v rámci registrace do uživatelského účtu následující osobní údaje:


o emailovou adresu,
o jméno, příjmení,
o adresu,
o telefonní číslo.

 

2. Emailová adresa, jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo budou zpracovány na základě vašeho souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a je nezbytné pro vytvoření a administraci uživatelského účtu a komunikaci s uživatelem.

 

3. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu a dále 3 roky od realizace posledního nákupu, nejméně však po dobu 5 let od založení účtu.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Biorythme s.ro., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:


- Poskytovatel webového rozhraní IRISOFT SYSTEMS, s.r.o.;
- Poskytovatel softwaru Google Analytics;
- Poskytovatel softwaru SmartSelling a.s;
- Poskytovatel reklamní platformy Meta Platforms Ireland Limited;
- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu Správce nebo emailu (aneta@biorythme.cz). Vezměte, prosíme, na vědomí, že pokud jste provedli objednávku s údaji, které jste zadali při registraci, můžeme být oprávněni takové údaje nadále zpracovávat ze zákonných důvodů.

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:


- vzít souhlas zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů, výmaz však může mít za následek vaše vymazání z uživatelského účtu,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Ať se Vám neukazují hlouposti!

Pomozte nám, aby byl náš web co nejužitečnější. Používáme k tomu cookies - malé soubory, které se dočasně ukládají v prohlížeči. Je jen na Vás, jak je nastavíte. Co je ale jisté: stejně jako ve všech dalších oblastech zacházíme i s Vašimi daty citlivě a eticky ♡

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení