Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace do uživatelského účtu 1. Udělujete tímto souhlas Anetě Adamčíkové, sídlem Slunná 126, 273 51, Svárov, identifikační číslo: 05008328, DIČ CZ8957074313, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace do uživatelského účtu


1. Udělujete tímto souhlas společnosti Biorythme s.r.o. se sídlem na adrese Čsl. armády 1052, 253 01 Hostivice; identifikační číslo: 08250740, DIČ CZ08250740; zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 315618 (dále jen „Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení") zpracovávala v rámci registrace do uživatelského účtu následující osobní údaje:


o emailovou adresu,
o jméno, příjmení,
o adresu,
o telefonní číslo.

 

2. Emailová adresa, jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo budou zpracovány na základě vašeho souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a je nezbytné pro vytvoření a administraci uživatelského účtu a komunikaci s uživatelem.

 

3. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu a dále 3 roky od realizace posledního nákupu, nejméně však po dobu 5 let od založení účtu.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Biorythme s.ro., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:


- Poskytovatel webového rozhraní IRISOFT SYSTEMS, s.r.o.;
- Poskytovatel softwaru Google Analytics;
- Poskytovatel softwaru MailChimp;
- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu Správce nebo emailu (aneta@biorythme.cz). Vezměte, prosíme, na vědomí, že pokud jste provedli objednávku s údaji, které jste zadali při registraci, můžeme být oprávněni takové údaje nadále zpracovávat ze zákonných důvodů.

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:


- vzít souhlas zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů, výmaz však může mít za následek vaše vymazání z uživatelského účtu,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info