Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Biorythme s.r.o., IČ: 08250740, se sídlem Čsl. armády 1052, 253 01 Hostivice, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 315618 (dále jen „Správce") aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení") zpracovávali následující osobní údaj: emailovou adresu.

 

2. Emailovou adresu je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

 

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 

- Poskytovatel webového rozhraní IRISOFT SYSTEMS, s.r.o.;
- Poskytovatel softwaru Google Analytics;
- Poskytovatel softwaru SmartSelling a.s;

- Poskytovatel reklamní platformy Meta Platforms Ireland Limited;
- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

5. Souhlas se zpracováním e-mailové adresy lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu na adresu aneta@biorythme.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 

- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní e-mail pro poskytování informací o ochraně a zpracování osobních údajů a výkon vašich práv je aneta@biorythme.cz.

Ať se Vám neukazují hlouposti!

Pomozte nám, aby byl náš web co nejužitečnější. Používáme k tomu cookies - malé soubory, které se dočasně ukládají v prohlížeči. Je jen na Vás, jak je nastavíte. Co je ale jisté: stejně jako ve všech dalších oblastech zacházíme i s Vašimi daty citlivě a eticky ♡

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení