Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 

1. CO JE TOTO ZA DOKUMENT?

V souvislosti s prodejem naší kosmetiky na našich internetových stránkách biorythme.cz může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. K tomu totiž dochází v okamžiku, kdy od nás něco nakoupíte, popřípadě pokud nám dáte souhlas s ukládáním cookies.


V tomto dokumentu bychom Vás rádi informovali o tom, jak Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a za jakých podmínek můžete udělit souhlas s uložením cookies.


2. KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Jsme společnost Biorythme s.r.o., IČO 08250740, společnost zapsaná pod sp. zn. C 315618 u Městského soudu v Praze, se sídlem Čsl. armády 1052, 253 01 Hostivice.


Pakliže byste nás chtěli kontaktovat, můžete tak prosím učinit prostřednictvím našeho e-mailu aneta@biorythme.cz nebo na adrese Čsl. armády 1052, 253 01 Hostivice.


3. CO NALEZNETE V TOMTO DOKUMENTU?

V tomto dokumentu naleznete informace o tom:


- za jakými účely, po jakou dobu a na základě jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje, včetně informací, jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva;
- jaké používáme na našich stránkách cookies, včetně bližších informací jak je zablokovat či vymazat (pokud Vás zajímá pouze toto, podívejte se na otázku č. 12 níže).


Protože v rámci naší činnosti může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů, stáváme se tak jejich správcem a v souladu s tím máme povinnost Vám poskytnout informace podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR").


Pakliže by Vám jakákoliv informace chyběla, určitě se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených pod otázkou č. 2.


4. CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

Cokoliv, co nám o sobě sdělíte, jsou Vaše osobní údaje. Definice osobních údajů je nastavena totiž široce, poněvadž jsou to veškeré informace o určené, či určitelné osobě.


Abychom Vám zjednodušili přehled o jednotlivých zpracováních, rozřadili jsme příklady osobních údajů do následujících kategorií:

 

Kategorie osobních údajů

Příklad

Identifikační údaje

Jméno, příjmení, přihlašovací údaje apod.

Kontaktní údaje

Telefonní číslo, e-mail, adresa Skype apod.

Adresní údaje

Adresa sídla či bydliště, včetně PSČ a obce

Platební údaje

Číslo účtu, banka apod.

Údaje o objednávce

Seznam Vašich objednávek, včetně jednotlivých produktů apod.

Obsah komunikace

Informace, které nám subjekt údajů sdělí v případě, že nám zasílá zprávu či vyplňuje kontaktní formulář


Výše uvedené kategorie jsou pouze příklady, neznamená to, že o Vás zpracováváme všechny výše zmíněné osobní údaje. Naopak – jaké o Vás sbíráme osobní údaje se dozvíte v konkrétních případech uvedených níže.

 

5. NA ZÁKLADĚ ČEHO MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Podmínky zpracování vašich osobních údajů jsou stanoveny GDPR. Osobní údaje mohou být (a někdy i musí být) zpracovány z následujících důvodů:


- jste nám k tomu dali souhlas;
- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou mezi námi uzavřeme, nebo se chystáme uzavřít;
- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje;
- zpracování je nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů (popř. jiné fyzické osoby);
- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterou jsme pověřeni;
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, a to našich nebo třetí straně.


Na základě jakého právního titulu Vaše osobní údaje zpracováváme zjistíte níže pod otázkou č. 6.


6. JAK O VÁS ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU?

Přistupujeme k zpracování osobních údajů s maximální odpovědností a vážností - proto Vás chceme co nejpřehledněji informovat o účelu, pro který zpracováváme vaše osobní údaje. Je možné, že ne všechny účely se vztahují na Váš případ, takže se nemusíte obávat, pokud se zde objeví účel, který Vám nemusí dávat smysl.


Registrace účtu

Pakliže se rozhodnete využívat naše stránky naplno, můžete si u nás vytvořit svůj uživatelský účet, který Vám zjednoduší budoucí nákupy. V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje za následujícími účely:

 

Účel

Rozsah zpracování

Právní titul

Doba zpracování

Registrace účtu, včetně jeho vedení a související komunikace

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Po dobu užívání uživatelského účtu, ne déle než 3 roky od posledního přihlášení

Oslovení s nabídkou produktů a služeb, včetně zasílání našich novinek a slevových akcí

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Údaje o objednávce

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Po dobu jeho udělení až do okamžiku jeho odhlášení


Poskytnutí Vašich osobních údajů, stejně tak jako samotná registrace, je z Vaší strany naprosto dobrovolné a nemusíte tak činit. Pokud nám však Vaše osobní údaje neposkytnete, nejsme objektivně schopni Vám registraci provést a vést tak Váš účet.


Stejně tak se můžete rozhodnout, že nám poskytnete svoje osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení. Moc rádi bychom Vám zasílali takové newslettery, které Vám budou přizpůsobeny na míru a budou obsahovat jen to, co Vás skutečně zajímá a bude se Vám líbit. Za tím účelem používáme historii Vašich objednávek k tomu, abychom za pomocí základního profilování Vám nezasílali to, co Vás nezajímá.


Pokud byste naše newslettery již nechtěli dostávat, můžete kdykoliv odhlásit odběr v rámci odkazu na konci každého obchodního sdělení, popřípadě postupem uvedeným níže v tomto dokumentu.


Objednávka zboží

Abychom mohli Vám doručit naše zboží, které si objednáte, spárovat platbu a celkově dokončit objednávku, potřebujeme k tomu Vaše některé osobní údaje. V rámci objednávkového formuláře tak máte možnost Vaše údaje vyplnit, přičemž v takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje na základě následujících účelů:

 

Účel

Rozsah zpracování

Právní titul

Doba zpracování

Uzavření a plnění smlouvy, včetně doručení zboží a související komunikace

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Údaje o objednávce

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu trvání smluvního vztahu a následně 3 roky po ukončení smlouvy (základní údaje o tomto vztahu po dobu 10 let)

Oslovení s nabídkou produktů a služeb, které se týkají Vaši objednávky

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Údaje o objednávce

Tzv. zákaznická výjimka (oprávněný zájem)

Po dobu 3 let od provedení objednávky

Oslovení s nabídkou produktů a služeb, včetně zasílání našich novinek a slevových akcí

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Údaje o objednávce

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Po dobu jeho udělení až do okamžiku jeho odhlášení


 
Pokud nám svoje údaje v rámci objednávkového formuláře nesdělíte, nejsme schopni objektivně splnit smlouvu, na základě které bychom Vám měli naše zboží dodat.

 

Pokud od nás nakoupíte zboží, vzniká nám ze zákona díky tzv. zákaznické výjimce (někdy také označované jako oprávněný zájem) právo Vám zasílat novinky, které se týkají obdobného produktu či služby, které jste od nás zakoupili. Toto můžete kdykoliv vyloučit v rámci objednávkového formuláře, stejně tak můžete kdykoliv kliknout na odkaz v e-mailu či nám napsat.


Stejně tak se můžete rozhodnout, že nám poskytnete svoje osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení. Moc rádi bychom Vám zasílali takové newslettery, které Vám budou přizpůsobeny na míru a budou obsahovat jen to, co Vás skutečně zajímá a bude se Vám líbit. Za tím účelem používáme historii Vašich objednávek k tomu, abychom za pomocí základního profilování Vám nezasílali to, co Vás nezajímá.


Pokud byste naše newslettery již nechtěli dostávat, můžete kdykoliv odhlásit odběr v rámci odkazu na konci každého obchodního sdělení, popřípadě postupem uvedeným níže v tomto dokumentu.


Newsletter

Pakliže Vás zajímají novinky, které se týkají našich produktů nebo služeb, můžete nám dát souhlas a odebírat náš newsletter. V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje následujícím způsobem:

 

Účel

Rozsah zpracování

Právní titul

Doba zpracování

Oslovení s nabídkou produktů a služeb, včetně zasílání našich novinek a slevových akcí

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Po dobu jeho udělení až do okamžiku jeho odhlášení


Poskytnutí Vašich údajů včetně souhlasu je zcela dobrovolné. Pokud byste naše newslettery již nechtěli dostávat, můžete kdykoliv odhlásit odběr v rámci odkazu na konci každého obchodního sdělení, popřípadě postupem uvedeným níže v tomto dokumentu.

 

7. KDO MÁ K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Vaše osobní údaje pečlivě střežíme, ve většině případů k nim máme přístup pouze my, nebo naši zaměstnanci. Někdy můžeme ale pověřit jinou osobu, aby s osobními údaji pracovala. V takových případech máme se těmito osobami uzavřené odpovídající smlouvy.


Všechny tyto osoby označujeme jako příjemce a jejich kategorický seznam uvádíme níže:

 

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Provozovatel webových stránek (poskytovatel softwarového řešení)

Tato osoba se nám stará o webové stránky a může tak mít nahodile přístup k osobním údajům.

Účetní společnost

Pro plnění našich zákonných povinností v oblasti daní a účetnictví využíváme třetí osobu, která nám s tím pomáhá.

Poskytovatel doručovacích služeb

Pro doručení našeho zboží využíváme dopravce a jiné třetí strany, které to mají na starosti.

Poskytovatel platební brány

Pro účely zprocesování platby využíváme služeb třetích stran (např. platební brány), které provádí veškeré činnosti s tím spojené.

Poskytovatelé sociálních sítí a reklamních platforem

V rámci cookies a komunikace může v souladu s Vašimi preferencemi dojít ke zpřístupnění Vašich osobních údajů třetím stranám.

Poskytovatel e-mailingové služby

Pro rozesílku obchodních sdělení používáme služeb třetích osob, které nám pomáhají s vedením naší databáze a odesíláním e-mailů.

 

8. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci GDPR máte několik práv, která můžete uplatnit v závislosti na tom, na základě jakého právního důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje. Pro snazší pochopení Vám přinášíme následující tabulku, která Vám pomůže rozpoznat, jaká práva můžete uplatnit nebo ne (s ohledem na skutečnost, že ne všechny právní důvody jsou relevantní, uvádíme pouze ty, které jsou relevantní).

 

Právo na:

Souhlas

Splnění smlouvy

Splnění právní povinnosti

Oprávněný zájem

přístup

Ano

Ano

Ano

Ano

opravu

Ano

Ano

Ano

Ano

výmaz

Ano

Ano

Ano

Ano

omezení

Ano

Ano

Ano

Ano

přenositelnost

Ano

Ano

Ne

Ne

námitku proti zpracování

Ne

Ne

Ne

Ano

odvolání souhlasu

Ano

Ne

Ne

Ne

stížnost k Úřadu

Ano

Ano

Ano

AnoDalší podmínky k tomu, kdy a jak daná práva můžete uplatnit, naleznete v následující části.

 

8.1. Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme či nezpracováváme vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a zároveň právo získat kopii takových osobních údajů.


8.2. Právo na opravu

Snažíme se zpracovávat pouze aktuální informace o Vás a ty chybné po opravě vymazat. To však nebrání tomu, abyste nás sami požádali o opravu osobních údajů, které již nejsou aktuální, či jsou chybné.


8.3. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V případě, že vaše osobní údaje nepotřebujeme, ihned je mažeme. To však nic nemění na tom , že máte právo, abychom bez odkladu vymazali (popř. anonymizovali) vaše osobní údaje, a to za předpokladu, že je dán některý z následujících důvodů:

 

- osobní údaje již nejsou pro dané účely výše potřeba;
- odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
- vznesete námitku proti oprávněnému zájmu a my vyhodnotíme, že tento oprávněný zájem nepřevažuje nad Vašimi právy (v případě marketingových účelů na základě oprávněného zájmu tyto údaje vymažeme ihned);
- zpracování bylo protiprávní;
- výmaz nám ukládá právo České republiky či právo EU.


Toto právo však není absolutní, někdy totiž vaše osobní údaje nemusíme/nesmíme vymazat, je tomu tak v těchto případech, kdy je zpracování nezbytné:

 

- pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
- pro splnění zákonné povinnosti;
- z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
- pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;
- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Je však dost možné, že žádný z případů výše vůbec nenastane, takže nemusíte mít obavy, že bychom Vaše osobní údaje nevymazali.


8.4. Právo na omezení zpracování

Zároveň máte právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, a to v jednom z těchto případů:

 

- popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou ke ověření jejich přesnosti;
- zpracování je protiprávní, odmítnete výmaz osobních údajů a budete vyžadovat omezení jejich použití;
- již osobní údaje nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale vy po nás budete požadovat jejich uchování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- vznesete námitku proti oprávněnému zájmu a to až do doby posouzení její oprávněnosti.


8.5. Právo na přenositelnost

Ačkoliv to zní zvláštně, v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně a zpracování je založeno na souhlasu nebo nezbytnosti pro splnění smlouvy, máte právo na tzv. přenositelnost. Právo na přenositelnost Vám zaručuje, že údaje, které jste nám poskytly, Vám předáme v běžně používaném a strojově čitelném formátu, popř. tato data předáme jinému správci, kterého nám označíte.


8.6. Právo na námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu

V případě, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování odůvodněnou námitku. V případě tohoto zpracování pro účely přímého marketingu, nemusíte žádost odůvodňovat a my v souladu s GDPR ihned přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat.

 

V ostatních případech máme právo Vaši námitku přezkoumat a posoudit, zda Vaše práva mají přednost před naším oprávněným zájmem.


8.7. Právo na odvolání souhlasu

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte samozřejmě právo souhlas kdykoliv odmítnout a vzít zpět. V takovém případě již nebudeme pokračovat s dalším zpracováním a pokud nám zákon v tom nebude bránit, tak Vaše osobní údaje smažeme.

 

Pokud však budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i na základě jiného právního titulu, nemáme povinnost (někdy ani nesmíme) dané osobní údaje smazat.


8.8. Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte pochopitelně právo obrátit se se stížností k dozorovému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


9. JAK SVOJE PRÁVA MŮŽETE UPLATNIT?

Svoje práva můžete uplatnit jednoduše, a to e-mailem na adresu uvedenou výše v kontaktech. Dovolíme si vás jen upozornit, že nejprve musíme ověřit vaši totožnost.


10. PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EU?

Nikoliv.


11. POUŽÍVÁME V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ?

Nikoliv.

 

12. JAK POUŽÍVÁME NA NAŠICH STRÁNKÁCH COOKIES?

Na našich stránkách používáme cookies, vždy však pouze jen s Vašim souhlasem. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do prohlížeče či zařízení a díky kterým jsme schopni Vám zpříjemnit používání našich stránek, zobrazovat Vám relevantní reklamu či vytvářet si statistiky a naše stránky tak vylepšovat.

 

Váš souhlas udělujete v rámci cookies lišty, přičemž zde bychom Vás chtěli informovat o jednotlivých cookies (a obdobných službách), které za jednotlivými účely na našich stránkách používáme:

 

Nezbytné/povinné cookies

Název

Poskytovatel/příjemce

Účel

Expirace

Test

My (biorythme.cz)

Tato cookies slouží k tomu, abychom poznali, zda jste souhlasili s ostatními cookies

Relační


Analytické/statistické cookies

Název

Poskytovatel/příjemce

Účel

Expirace

_ga

Google.com

Tyto cookies nám umožňuje rozlišovat jednotlivé uživatele od sebe.

2 roky

_gid

Google.com

Tato cookies nám umožňuje zjišťovat, jak užíváte naše stránky a co na nich děláte.

24 hodin

_gat

Google.com

Tato cookies nám umožňuje zjišťovat, jak užíváte naše stránky a co na nich děláte.

1 minuta


Marketingové a remarketingové

Název

Poskytovatel/příjemce

Účel

Expirace

_gcl

Google.com

Tato cookies umožňuje zobrazovat relevantní reklamu v rámci Google Ads služby.

90 dní

_fbp

Facebook.com

Tato cookies/pixel umožňuje sledovat uživatele v rámci jeho návštěv a napříč různými stránkami

90 dní

SSID

Google.com

Tato cookies umožňuje sbírat google informace o tom, jak využíváte tyto stránky včetně jiných služeb, jako je YouTube

Relační


Jak cookies změnit, zablokovat či odstranit:

 

Je naprosto Vašim svobodným rozhodnutím, za jakými účely budeme cookies do Vašeho zařízení či prohlížeče vkládat. Vaše rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat.

Vedle toho Google má vlastní nástroj, který se týká užívání Google Analytics – bližší informace najdete zde https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

To, jak se do Vašeho prohlížeče budou ukládat cookies, můžete vždy ovlivnit nastavením Vašeho prohlížeče. Totéž platí i pro výmaz již uložených cookies.


Každý prohlížeč funguje trochu jinak, proto návody k jednotlivým prohlížečům naleznete zde:

 

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz
- Google Chrome: https://support.google.com/
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/
- Opera: https://help.opera.com/cs/latest/
- Safari: https://support.apple.com/

 

13. OD KDY JE PRO MĚ TENTO DOKUMENT ZÁVAZNÝ?

Od 6.1.2022

Ať se Vám neukazují hlouposti!

Pomozte nám, aby byl náš web co nejužitečnější. Používáme k tomu cookies - malé soubory, které se dočasně ukládají v prohlížeči. Je jen na Vás, jak je nastavíte. Co je ale jisté: stejně jako ve všech dalších oblastech zacházíme i s Vašimi daty citlivě a eticky ♡

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení